Missie & Visie

Missie
Mijn missie is ondersteuning te bieden in jouw eigen weg naar bewustwording zonder dat het “een ver van je bed show wordt”. 

Het leven gaat niet over rozen en gaat gepaard met tegenslag. Ik kan wel stellen dat ik hierin een ervaringsdeskundige ben geworden zonder bij de pakken neer te gaan zitten. Integendeel, het heeft mij gesterkt en er voor gezorgd dat ik op zoek ben gegaan naar een weg die voor een breed publiek toegankelijk is. Met technieken vanuit mindfulness, yoga, coaching, massages en ontspanning heb ik de weg gevonden die mij ondersteund in het uitdragen van deze missie die ik graag met jou wil delen.

Visie
Om zelfbewuster te kunnen leven zul je vanuit aandacht met jezelf aan de slag moeten gaan. Vaak is “de stem van ons verstand” zo luid dat we niet horen wat we eigenlijk diep van binnen weten. Door bewuster van jezelf en je automatische patronen te worden, kun je in staat worden gesteld om zowel jezelf als je omgeving vanuit een open, milde houding waar te nemen en er bewuster mee om te gaan in het hier en nu.