Spelregels yogakaart

Er wordt gewerkt met verschillende abonnementen die je online kunt kopen bij Leskaarten en Bsport.

Afmelden: tot 4 uur van te voren zelf online afmelden bij jouw les wanneer je niet kunt deelnemen aan de les. Zonder afmelding of tijdige afmelding vervalt je les.

Aanmelden: extra les en/of Inhalen van een les: Wil je graag een extra les bijwonen of inhalen? Meld je online aan bij de les van jouw keuze, je ziet direct of er een plek vrij is in de les.

Een op tijd afgemelde les kun je inhalen binnen de geldigheidsduur van je leskaart indien er ruimte vrij is in een andere les. De les die je wilt inhalen is online te reserveren. Het is aan de deelnemer zelf om alert te zijn op het inhalen van de les binnen de geldigheidsduur van de kaart. Wanneer er geen ruimte vrij is in een andere les komt de gemiste les te vervallen.

Voor tussentijdse stopzetting van de strippenkaart bestaat geen restitutie.

Het tijdelijk opschorten van de strippenkaart is niet mogelijk. Indien er sprake is van langdurige uitval i.v.m. ernstige fysieke problemen kun je contact op nemen met de docent. Het is aan de docent om te bepalen of dit voor jouw persoonlijke situatie van toepassing is.

Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of redenen van die aard. Je kunt gemiste lessen inhalen, er worden 12 lessen per week gegeven.

Indien je gedurende 4 weken achter elkaar niet op de yogales verschijnt, zonder je af te melden vervalt jouw vaste plek in de les.

Jouw strippenkaart is niet overdraagbaar.

Wanneer je geen strippenkaart wilt aangaan kun je losse lessen volgen bij Yoga Zuidlaren. Je kunt je deze losse lessen online aankopen bij Leskaarten en Reserveren.

De trainer zal de vakanties tijdig melden. De geldigheidsduur van de kaart zal met hetzelfde aantal weken worden verlengd.

BETALING, VERLENGING, OPZEGGING

  1. Betalingen gaan bij voorkeur via de bank.
  2. Je ontvangt automatisch een factuur via momoyoga waarbij je via Ideal betaling de factuur online kunt betalen. Het betalingstermijn is 7 dagen. Het is ook mogelijk om de lessen contant te betalen, geef dit aan bij de docent.
  3. Opzegging van de yogacursus dient minimaal twee weken voor het aflopen van jouw stempelkaart aangegeven te worden. Je krijgt 2 weken voor het einde van jouw yogakaart een factuur toegestuurd voor de nieuwe serie lessen. Wanneer er geen opzegging plaats vindt gaat Yoga Zuidlaren ervan uit dat je de yogales voortzet met een nieuwe 10 x strippenkaart waarop een betalingsverplichting staat.
  4. Wanneer een cursist zijn/ haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yoga Zuidlaren zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsplicht is voldaan.